เสาเข็มรูปตัวไอคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มมีคุณภาพสูง

  • แข็งแรง ตอกแตกยาก
  • วัตถุดิบได้มาตรฐาน

การใช้งาน

ใช้เป็นรากฐานของอาคาร, บ้านพักอาศัย, สิ่งปลูกสร้าต่างๆ และงานต่อเติมขนาดเล็ก รวมทั้งกำแพงกันดิน ,เขื่อนกันดินและงานรั้ว

บริการของเรา

  • การตอกโดยระบบปั้นจั่นโครง หรือปั้นจั่นตีนตะขาบ

ตารางคุณสมบัติเสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอ ตามมาตรฐานโรงงาน

ชนิดเสาเข็มพื้นที่หน้าตัด
(ตร.ซม.)
เส้นรอบรูป
(ซม.)
น้ำหนัก
(กก./ม.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
(ตัน)
I 0.15 x 0.15 x 2.00 – 6.00 ม.14072.6033.501-3
I 0.18 x 0.18 x 4.00 – 22.00 ม.21689.3051.8010-15
I 0.22 x 0.22 x 6.00 – 26.00 ม.340107.5081.6015-20
I 0.26 x 0.26 x 6.00 – 30.00 ม.460130.00110.4025-30
I 0.30 x 0.30 x 6.00 – 30.00 ม.585148.90140.4035-40
I 0.35 x 0.35 x 6.00 – 30.00 ม.800176.00192.0050-55

ตารางคุณสมบัติเสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 396-2549

ชนิดเสาเข็มพื้นที่หน้าตัด
(ตร.ซม.)
เส้นรอบรูป
(ซม.)
น้ำหนัก
(กก./ม.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
(ตัน)
I 0.18 x 0.18 x 4.00 – 24.00 ม.27588.8066.0010-15
I 0.22 x 0.22 x 6.00 – 26.00 ม.386109.1093.0020-25
I 0.26 x 0.26 x 6.00 – 30.00 ม.489130.90117.0030-35
I 0.30 x 0.30 x 6.00 – 30.00 ม.660149.80158.4040-45
I 0.35 x 0.35 x 6.00 – 30.00 ม.880175.50211.2050-60
I 0.40 x 0.40 x 6.00 – 30.00 ม.1,240197.50297.6070-75

“ใช้ปูนเอสซีจี”

เพื่อความมั่นใจ ภัทร ไพล์คอนกรีต แอนด์ ซัพพลาย เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิดจากปูนซีเมนต์คุณภาพสูงของเอสซีจี