เสาไฟฟ้าคอนกรีต

เสาไฟฟ้าคอนกรีต

คือ เสาไฟฟ้าที่เสริมเหล็อัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

  1. เหล็กเสริม
    1. เหล็กอัดแรงกำลังสูง (Prestressing Bar) ใช้ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete) ชนิดคลายความเค้น แบบมีรอยย้ำ ความทนแรงดึงงระบุ 1,770 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ประเภทความผ่อนคลายต่ำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง มอก.95
    2. เหล็กปลอก (Stirrup) ใช้ลวดเหล็กกลมขนาด ∅ 2.8 มม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็ก มอก. 194
  2. คอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีตเมื่อทดสอบตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก ( Cylinder) ที่มีอายุครบ 20 วัน กำลังรับแรงอัดสูงสุด (Ultimate Cornpressive Strength) ต้องไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในการออกแบบ (Design Assurnption) ของผู้ผลิต โดยกำหนดให้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรีต ในการออกแบบต้องไม่มากกว่า 500 กก./ตร.ซม.

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.

ชนิด
Type
ความยาวเสา
Length (m)
ชนิดปลาย
Tip End (mm)
ขนาดโคน
Butt End (mm)
โมเมนต์ใช้งาน
Allowable (kg – m)
โมเมนต์สูงสุด
Ultimate Moment (kg – m)
ระดับปักดิน (m)
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง8120×120200×200760228015
9120×120210×2101070321015
12150×180240×270255076502
14160×200300×3053590107702
16160×200340×34053001590022
18200×200362×36263001800025
22250×250440×4401800036000

“ใช้ปูนเอสซีจี”

เพื่อความมั่นใจ ภัทร ไพล์คอนกรีต แอนด์ ซัพพลาย เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิดจากปูนซีเมนต์คุณภาพสูงของเอสซีจี